به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد نشست شورای هماهنگی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها در هفته ارتباطات و روابط عمومی در استان یزد با حضور دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد نشست شورای هماهنگی مسئولین روابط عمومی ادارات کل دامپزشکی استان ها در هفته ارتباطات و روابط عمومی در استان یزد با حضور دکتر رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد .

دکتر رفیعی پور ضمن تبریک هفته ارتباطات هرگونه تلاش در راستای ارتقای روابط عمومی را عامل پیشرفت سازمان و موفقیت کارشناسان روابط عمومی را در اقدام برای افزایش سطح دسترسی به ذی نفعان و رابطه بین بخشی سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاه ها دانست و افزود: رفع مشکلات از طریق این اقدامات حاصل می شود.

وی در پاسخ به سوال جایگاه روابط عمومی در سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به اعتقادی که بنده به نقش مؤثر روابط عمومی دارم، قطعا شاهد ارتقاء جایگاه آن در سازمان خواهیم بود.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا