یزدفردا :سرویس مدیا یزدفردا "صحن شورای شهر یزد هر روز آبستن حوادث عجیب و غریبی است که برای یک شهر زنده و جهانی شاید هم عجیب نباشد ولی شهر نیاز به همبستگی و هوشیاری تمام مردمانش را دارد و نمایندگان مردم در شورای شهر یزد نیاز به همراهی تمامی مردمان این شهر و همچنین کسانی که قلبشان برای اعتلای یزد می تپد وفرداییانی که فرداهای با اقتدار را همچو پیشنیانمان که در سالهای خیلی دور یزد را آنگونه اداره کردند که در سال 2018  سازمان ملل این شهر را به عنوان یک بافت تاریخی ثبت نماید .

و اما شورای شهر یزد در جلسه ای که گزارشش تقدیمتان می شود با حضور موسوی نماینده مردم شریف یزد و اشکذر رنگ و بوی دیگری داشت در این جلسه پس از بحث زمینهای معوض شهدای محراب و معرفی مشاورین کمیسیون فرهنگی یک نکته داغ را در دل خود داشت .بحث زدن کلنگ ساخت ورزشگاه با اعتبار 220میلیارد تومان توسط دکتر نوبخت سخنگوی دولت در اردکان بود  که  با اعتراض شدید جورابی نماینده شورای یزد به نماینده یزد سر باز کرد .

جورابی عضو شورای شهر یزد دراین رابطه اظهار داشت زمانی که آقای نوبخت به یزد آمدند کلنگ ورزشگاهی را دراردکان به زمین زد که 400میلیارد  و به روایتی 240 میلیارد تومان که البته در دوفاز انجام می شود اعتبار نیاز دارد سئوال این است که شهر ستان یزد با 600هزارنفر جمعیت به ورزشگاه نیاز نداشتند که اقای نوبخت به اردکان این وعده را داد و به یزد توجهی نکرد آیا نماینده یزد ما......

موسوی قبل از اتمام سخنان جورابی  لب به سخن گشود و گفت :دولت آنقدر پول ندارد که این کارها را انجام دهد و چادرملو خواسته که این حرکت در اردکان انجام شودآنهم به دلیل حیطه عملش که در اردکان است این حرکت را کرده و بودجه خصوصی بوده  و در بودجه شورای معادن هم وجود ندارد وچون اقای نوبخت در یزد بودند از این فرصت استفاده کردند چون ایشان اقوامشان در یزد است اینجا بودنداز حضورشان استفاده شد و کلنگ به زمین زده شد و این انتظار که چادرملو بایدبرای استان انجام دهد .

  نماینده یزد با اشاره به حرکت های خوب شورای شهر تقدیر کرد و اظهار امید واری کرد تا سرمایه گذاران جدید نیز برای یزد هم اینگونه کارها را انجام دهند  به طور مثال سرمایه گذاری برای آب هم سرمایه گذاری بزرگی است   که توسط یزدی ها در حال انجام است

مهندس قمی نیز این حرکت آقای نوبخت را پتکی بر پیکره یزددانست و گفت تصویر ذوب آهن اصفهان چگونه عمل می کند آیا ذوب آهن و فولاد مبارکه هرکدام به شهرهای کوچه اطرافشون توجه کنند شهر بزرگ است با 600هزار جمعیت فاقد ورزشگاه باشد و برای تیمش خود شما وساطت کنید وتاثیر فولاد آلیاژی برای استان خیلی تاثیر دارد از نیروی انسانی استان استفاده کند تجارت یزد را داغون کند و تجارت را در یک شهر تقویت کند یزد از لحاظ اقتصادی محدود است چون همه چیز به آنجا می رود و حاضر نباشد برای یک ورزشگاه کمک کند این کمال بی انصافی است.

قمی عضو شورای شهر یزد در ادامه گفت ذوب آهن و فولاد مبارکه نرفتن برای زرین شهر و نجف آباد کارکنند برای مرکز استان کار کرده اند شما باید رگ سیدیتون توی مجلس گل کند این قضیه ظلم بزرگی است کاش این کار را نکرده بودند اینکه 240 میلیارد تومان پول را  ببرند توی شهر 60 هزارنفری این کمال بی انصافی است!!!!

مهندس موسوی انتقاد را وارد دانست و اظهار داشت حتما به اقای نوبخت واقای تابش و چادرملو تذکر می دهم رعایت بکنند.

در ادامه مهندس سفید نیز به پیگیری های خود در این زمینه اشاره کرد و گفت خدمت وزیر صنعت و معدن و تجارت بودیم به ایشان گفتیم یزد فاقد یک ورزشگاه است و به زیر مجموعه بگویید کمک کنند و نامه نوشتند به اقای سرعینی معاون معدن خودشان به چادرملو بگویید بیایند در یزد کاری بکنند و جلو ما زنگ زدند به نوریان و گفتند که در هیئت مدیره بردم و موافقت نکردند  و دوباره شهردار دست ایشان را گرفتند بردند خدمت وزیر و گفتند کاری برای یزد انجام ندادند و مدیرعامل چادرملو اقای نوریان همانجا گفتند چشم و کاری هم نکردند !!و پس از همه اینها 240میلیارد سرمایه گذاری برای اردکان  انجام می دهند نماینده یزد باید فشار بیاورد و اصلا باید بررسی شود فاصله چادرملو با یزد را واردکان را  و همچنین تبعاتی که برای یزد و استان دارد

رییس شورای شهر یزد در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری های زیادی چادرملو برای اردکان کرده و می گویند عوارض می دهد و این مخارج خارج از عوارض می دهد .

مهندس موسوی گفت :شورای معادن اسفند 96 تشکیل شد و یک درصد عوارض معادن ریخته می شود به حساب خزانه استان و براساس نظر شورای استان که دو نماینده هم عضو آن هستند یکی آقای تابش و دیگری آقای صباغیان است  که اینگونه عوارض به صورت استانی خرج می شود .وی در ادامه گفت یزدی ها بخیل نیستند که چرا به اردکان کمک می شود ولی توقع این است عوارض و تبعات  معادن برای کل استان است

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا