معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد با تاكيد بر تقويت رويكرد اجتماعي مبارزه با مواد مخدر مطرح كرد:راهكارهاي پيشگيري از اعتياد در بطن جامعه و براي مخاطبان هدف اجرايي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،صبح روز دوشنبه 31 ارديبهشت ماه ، جلسه كميته تخصصي تشكل هاي غيردولتي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد و مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در سالن شهيد موحدين برگزار شد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار يزد گفت:برگزاري برخي همايش و برنامه ها  نتيجه مورد نظر را محقق نمي سازد و جلسات و همايش هاي موضوعي تنها يك ابراز هستند كه براي اثرگذاري هر چه بيشتر بايد راهكارهاي پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر و اعتياد در ميدان عمل و بطن جامعه اجرايي شود.
« محمدعلي طالبي» افزود: تاثير اجراي طرح و برنامه ها را زماني شاهد خواهيم بود كه مخاطبان خاص خود را در جامعه پيدا كرده و بر اساس نيازهاي موجود بتوانيم رويكرد اجتماعي مبارزه با مواد مخدر را به اجرا برسانيم.
طالبي بيان كرد: فلسفه وجودي سازمان هاي مردم نهاد اين است كه در ميدان عمل و بر اساس فراهم ساختن زمينه هاي ارتباط نزديك با مردم به فعاليت بپردازند  و با ايجاد  ارتباط موثر و هم افزايي؛ ظرفيت هاي نخبگان،معتمدين و علاقه مندان به فعاليت اجتماعي در مبارزه با مواد مخدر را فعال سازند.
وي يادآور شد:بايد سياست و برنامه ها به سمتي سوق داده شود تا تشكل هاي مردم نهاد  بر مبناي ارتباطي منسجم و ارگانيك به صورت محوري و با كمترين مداخله دستگاه هاي دولتي به فعاليت بپردازند و به صورت مطالبه گر و پيشرو حركت كنند.
معاون استاندار يزد با تاكيد بر حمايت و تسهيل گري دستگاه  هاي اجرايي از تشكل هاي مردم نهاد اظهار داشت:ضروريست در زمينه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد طرح ها و برنامه هاي استاني و كاربردي تدوين و براي جذب اعتبارات در اين زمينه نيز تلاش شود.
طالبي خاطرنشان كرد: بيان و اشتراك تجربه هاي مختلف سازمان هاي مردم نهاد با يكديگر از اهميت بالايي در كيفي نگري و تقويت زمينه هاي مختلف برخوردار است و در اين موضوع نيز جلسات و نشست هاي هم انديشي بايد امتداد يابد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان گفت:امروز در شرايطي هستيم كه براي مقابله با  آسيب ها و مبارزه با مواد مخدر نيازمند تقويت سرمايه هاي اجتماعي مي باشيم  و بار اين مسئله  نيز بر دوش سازمان هاي مردم نهاد است.
گفتني است در اين جلسه گزارشي از عملكرد موسسه بصيرت زندگي جاويد در خصوص اجراي برنامه هاي پيشگيري از اعتياد ارائه و  پيرامون اولويت هاي دفتر توسعه مشاركت هاي مردمي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر تبادل نظر و هم انديشي به عمل آمد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا