یزدفردا :تجلیل از مهندس حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد پس از پیشنهاد کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد .

به گزارش خبرنگار یزدفردا مستقر در صحن شورای شهر یزد :در ابتدا دکتر کاشفی رییس کمسیون خدمات شهری شورای شهر یزد اظهار داشت :سطح شهر متفاوت بود با سالهای پیش با تلاشی که دوستان داشتند و تلاش ویژه ای داشتند و مشخص شد و نمودار شد تلاش این عزیزان وبه جرات می توانم قسم بخورم تعدادی از دوستان ما ساعت ها و روزها را در شهر بودند و به خانه نرفتند تا شهری پویا داشته باشیم  و نمود صحبت من هم این است با تماس های مردم با ما و اعضای شورا ازشهردار و اظهار تشکر از شهردارکه رهبری این امر را داشته اند به صورت نمادین که تجلیل شود از همه عزیزان  و تجلیل شود از معاونت خدمات شهری امروز شورای محترم تصمیم گرفتند با موافقت رییس شورا از معاونت خدمات شهری تجلیل شود و به نمایندگی از عزیزان اقای صالحیان می آیند و لوح را دریافت می کنند و الحمدالله که لبخند رضایت بر لبان مردم شهر نشست و ابراز خوشنودی کردند و تشکر خود را از اعضای شورا و شهردار مجبوب  دانشمند ابراز داشتند .

براساس گزارش یزدفردا :در ادامه مهندس سفید رییس شورای شهر نیز با اشاره به پیشنهاد رییس کمیسیون خدمات شهری از شما و همکارانتون و خصوصا اقای صفدر پور که شنیدیم عارضه ای برایشان پیش آمده و بستری شده اند و دیگر همکارانتان تقدیر می شود .

پس از سحنان رییس شورا خبرنگاریزدفردا گزارش داد مهندس صالحیان خود را نماینده تمام سازمانهای زیر مجموعه خود دانست و افزود من نماینده تمام معاونان و حوزه فرهنگی هم هستم و انصافا همه مجموعه دست به دست هم دادند و با یک فکر و اندیشه ای که دکتر جمالی نژاد از ماهها قبل مدنظر داشتند و بعضی وقت ها اقای شهردار می گویند کاری نشده است ولی می خواهم بگویم نسبت به گذشته خیلی کارشده است .و از دکترکاشفی و اعضای دیگر شورا نیز تشکر می کنم .

در ادامه با اهدا لوح تقدیر از وی تقدیر شد

پس از این برنامه شورا از روابط عمومی شورای شهر به مناسبت روز ارتباطات تقدیر کرد ودر همین رابطه از شریعتمداری رییس روابط عمومی شورا و آقای توکلی و خانم جلیلی کارشناسان پرکار این حوزه نیز با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد .

فیلم اختصاصی یزدفردا از این مراسم:

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا