الزام پذیرش مسئولیت توسط تصمیم گیران وگزارش به مردمسردبیر یزدفردا

یزدفردا "سردبیر"بنا بر معتبرترین نقل موجود در چهار سال پیش وقتی در بین گزینه های گونا گون برای تصدی مسئولیت استانداری یزد ، با وساطت نماینده محترم مردم خوب اردکان و توصیه رییس جمهور اسبق  قرعه فال به نام جناب میر محمدی افتاد و عملکرد ایشان که قطعا مانند همه ی افراد دیگر نقاط قوت ضعف داشته و دارد به نوعی به عزیزانی که ایشان را معرفی کرده اند باز می گردد. البته چون روایت های دیگری نیز شنیده ایم این حق را به عزیزان نامبرده می دهیم که اگر این گفته بر واقعیت منطبق نیست مردم را در جریان بگذارند که این هم از حقوق مردم استان است.

اما امروز و پس از چهار سال و حضور بی سابقه یزدی ها در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و اثر غیرقابل جریان اصلاح طلبی و تجربه موفق تکرار باعث شد تا به جناب روحانی فرصت مجدد خدمت داده شود و به همین منوال فرصتی دوباره به جریان اصلاح طلبی و جریان نوپای اعتدال در استان نیز برای اثرگذاری بخشیده شد.

اکنون مردم انتظار دارند تا بدانند استاندار جدیدشان با چه فرآیندی و با توصیه و تأیید چه کسی بر کرسی بلند ترین مقام استان تکیه خواهد زد.

فارغ از انتخاب استاندار که به نوعی به چینش کابینه  موضوع عملکرد شورای شهر که حداقل شش نفر از آنها بر اساس ارائه لیست جریان اصلاح طلبی و اعتدال توسط مردم برگزیده شده اند . لیستی که برابر شنیده ها پس از شکست شورای اصلاح طلبان برای لیست مشترک توسط آقایان صدوقی ، سفید و موسوی نهایی شده وبنابر این این بزرگواران ، البته در صورت صحت موضوع مسئول اکثریت شورای شهر خواهند بود. لذا ضروری است به نوعی مستقیم و به نمایندگی از کسانی که به اعتماد آنان به لیست رای داده اند جویای روندی باشند که از سوی برگزیدگان برای انتخاب شهردار و مهمتر از آن تهیه و تدوین برنامه واحد برای اداره و توسعه شهر در چهارسال آینده و همچنین استراتژی تعمل و هماهنگی با سایر اعضاء شورا در حال طی شدن است.

نشت اطلاعات و گسترش شایعات از جلسات اولیه نشانه ای خوبی نیست چرا که این فرصت چهار ساله بسیار کوتاه هست و اگر شورا در این دوره نیز همچون دوره قبل اسیر جریان سازی افرادی با استفاده از ابزار رسانه های مجازی و مکتوب شود ، فرصت های غیر قابل تکرار بیشتری از یزد سلب شده و یزد از گردونه شهر های در حال توسعه خارج خواهد شد .

برگزاری نشست های مختلف برای رسیدن به اهداف و برنامه های مشترک طبیعی است و همچنین معرفی و بررسی در مورد نیروهای مناسب برای تصدی مسئولیت شهرداری نیز ضروری است ولی لازم عزیزان از اکنون یک نفر مشخص را به عنوان سخنگو معرفی و با ارائه اطلاعات به موقع و صحیح اجازه شایعه سازی و جریان سازی به افراد غیر مسئول ندهند.

امید می رود شورای پنجم در ابتدای شروع به کار ،ساختارشکنی را آغاز و نوید فردایی بهتررا به مردم یزد بدهند و قطعا نیاز به توضیح ندارد که طی چهاردوره گذشته شورای اسلامی شهر یزد به هیچکدام از سخنگویان شورای شهر علی رغم انتخاب توسط شورا اجازه حرف زدن داده نشد وتنها پست تشریفاتی برای رفع تکلیف بود !!!مستدام و سربلند باشید -

برچسب‌ها : شورای اسلامی شهرکاربران آنلاین

نظرهای کاربران