در هفته مهارت صورت گرفت: افتتاح واحد سيار آموزش فني و حرفه اي بخش مروست با حضور زاده رحماني، فرماندار خاتم


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا