سه شنبه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد سفر می کندیزدفردا: نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا سه شنبه27 تیر برای افتتاح چند واحد صنعتی معدنی به استان یزد سفر خواهد کرد.

 محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا سه شنبه27 تیر برای افتتاح چند واحد صنعتی . معدنی به استان یزد سفر خواهد کرد.
نعمت زاده  وزیر صنعت ،معدن وتجارت در سفر به یزد  از معدن سرب وروی مهدی آباد بازدید وسپس عملیات اجرایی معدن را افتتاح وبعد از آن از معدن آریا جنوب ایرانیان مروست بازدید خواهد کرد در ادامه سفر وزیر صنعت ، معدن وتجارت مجتمع فولاد سرمد ابرکوه افتتاح وسپس طرح نوسعه بلوک سبک کارخانه شیشه اردکان  به بهره برداری خواهد  رسید.  

نعمت زاده در مراسم افتتاح طرح توسعه شرکت پتوی لیلیان بافت یزد حضور خواهد یافت وسپس با حضور در شهرک صنعتی یزد طرح توسعه شیشه مظروف وتوسعه سیم وکابل یزد را افتتاح خواهد کرد . پایان برنامه سفر وزیر صنعت افتتاح ساختمان شهید پارسائیان در ساختمان سازمان صنعت ، معدن وتجارت یزد خواهد بود .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران