سه شنبه، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان یزد سفر می کند