آغاز برداشت پیاز از مزارع بافق یزدیزد فردا:مدیر اداره ترویج جهاد کشاورزی بافق گفت: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از 150تن پیاز از مزارع بافق پیاز برداشت شود.


مدیر اداره  ترویج جهاد کشاورزی بافق گفت: سطح کشت محصول پیاز در بافق بیش از 5هکتار است که حدود 200بهره بردار دز این زمینه فعالیت می کنند.
 
علی فلاح افزود: عملکرد این محصول از هر هکتار 35تن است .
 
وی گفت: پیاز منطقه بافق از نوع محلی و بومی است که به اصطلاح آن را پیاز قرمز می گویند که شیرین و آبدار است .
مدیر اداره  ترویج جهاد کشاورزی بافق بیان داشت : کاشت پیاز در بافق در دو نوبت اسفندماه و آبانماه انجام م یشود و کار برداشت پیاز قرمز از اواسط تیرماه تا پایان تابستان ادامه دارد.
 
وی گفت: مزارع روستای مبارکه بافق یکی از اصلی ترین مزارع تولید پیاز قرمز در این شهرستان است که قیمت این پیاز در محل برداشت  هر کیلو حدودهزار و 200تومان است .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران