خانه دو معلولی روستای خسروآباد طبس افتتاح شدباحضورمعاون استاندار وفرماندارویژه، برقی معاون سیاسی و ریاست محترم بهزیستی و سایر مسئولان به مناسبت هفته بهزیستی خانه دو معلولی روستای خسروآبادافتتاح شد

به گزارش خبرنگار یزدفردادر طبس

باحضورمعاون استاندار وفرماندارویژه، برقی معاون سیاسی و ریاست محترم بهزیستی و مدیرعامل خیریه حضرت عباس(ع) و سایر مسئولان به مناسبت هفته بهزیستی خانه دو معلولی روستای خسروآبادافتتاح شدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران