رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بافق

خانه های قدیمی محله سفلی که مربوط به دوران قاجاریه است بازسازی می شود
لیلی رنجبر با بیان اینکه این امر بصورت مشارکتی با صاحبان منازل صورت می گیرد اظهار داشت:بازدید از محله تاریخی خیابان مهدیه با چند تن از اهالی انجام شد.

IMG_20170716_100952

وی افزود: هنگام عبور از کوچه های پیچ در پیچ و آشتی کنان به تعداد زیادی خانه تاریخی و با ارزش روبرو شدیم .

IMG_20170716_100954

رنجبر با اشاره به اینکه اکثریت خانه ها مربوط به دوران قاجار بود تصریح کرد: سبک معماری آنها متاثر از شهر یزد و کرمان است و با صلابت خاص در این مکان ها خود نمایی می کند .

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بافق ادامه داد: ساکنان اصلی این خانه ها به دلیل افزایش تمکن مالی و یا تغییر نیازها و به دلیل آنکه تردد خودرو در آن مسیر نیست خانه ها را یا رها کرده اند.

وی عنوان کرد: افرادی دیگر نیز منازل را فروخته و یا اینکه به هموطنان زاهدانی اجاره داده اند.