افتتاح و بهره برداری از 96 طرح سازمان بهزیستی در سطح استان یزدیزد فردا :4 طرح بهزیستی استان یزد با هزینه بیش از یک میلیاردو دویست میلیون ریال در یزد افتتاح شد.

جلیل عفتی مدیرکل بهزیستی استان درگفتگو با  خبرنگار یزد فردا گفت:این طرحها شامل افتتاح مرکز روزانه سالمندان، بهره برداری از پایگاه خدمات اجتماعی امام سجاد، و افتتاح دو مهد کودک در یزد باهزینه بیش از یک میلیاردو دویست میلیون ریال است .

عفتی افزود: افتتاح و بهره برداری از 96 طرح سازمان بهزیستی در سطح استان ازمهمترین برنامه های این سازمان درهفته بهزیستی است و این طرحها شامل 30 طرح عمرآنی ، مراکز روزانه توانبخشی و سالمندی ،مراکزتوانبخشی جامع معلولان و مرکز تحقیقات سالمندی است .

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره برپایی جشن در بوستان های شهر یزد گفت : برای اجرای این طرحها در مجموع دویست میلیارد ریال که بیشتر از محل بخش خصوصی تامین و اجرا شده سرمایه گذاری شده است .

گفتنی ست : امروز همچنین به مناسبت آغاز هفته بهزیستی زنگ بهزیستی در یکی از مهدهای کودک یزد نواخته شدوهفته بهزیستی از امروز تا 30 تیرماه آغاز شد.

انتهای پیام/ی
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران