قهرمانی بدمینتون باز نوجوان یزدی در مسابقات قهرمانی کشوریزد فردا :سعید فضایلی نوجوان یزدی در سی و چهارمین مسابقات دانش آموزی ارومیه ت با اقتدار قهرمان این رقابتها شد.

سعید فضایلی نوجوان یزدی در سی و چهارمین مسابقات دانش آموزی ارومیه توانست با اقتدار قهرمان این رقابتها شود.

همچنین تیم یزد با طلای فضایلی در جمع سی استان کشور به رتبه ی ششم رسید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران