موضوعات پزشکی برنامه تلویزیونی پزشک شما، سیمای مرکز یزدیزد فردا : عقب ماندگی ذهنی و چاقی از منظر طب سنتی از مهمترین موعات پزشکی هفته جاری برنامه تلویزیونی پزشک شما است.

درهفته جاری  دوشنبه  ۲۶ تیر 1396،   عقب ماندگی ذهنی :با حضور دکتر چمنی متخصص اعصاب و روان و روز  چهارشنبه   ۲۸ تیرچاقی از منظر طب سنتی ، باحضور دکتر کاظمینی  :متخصص طب سنتی بررسی می شود.

برنامه تلویزیونی پزشک شما با حضور اساتید و متخصصان  علوم پزشکی یزدبصورت    پخش زنده از شبکه تابان و شبکه شما روزهای زوج هفته ، ساعت ۹:۳۰ صبح وتکرار برنامه روزهای فرد هفته ساعت ۹:۳۰صبح از شبکه تابان پخش می شو
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران