بیش از 73 درصد از جمعیت اردکان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستندیزد فردا : رئیس سازمان تأمین اجتماعی اردکان گفت: بیش از 73 درصد از جمعیت شهرستان اردکان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی اردکان گفت: بیش از 73 درصد از جمعیت شهرستان اردکان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

سیدعلی میرقانعی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، جامع ترین و محوری ترین حمایت های قانونی را به افراد تحت پوشش خود ارائه می کند.

وی با بیان این نکته که تعهدات سازمان مطابق با استاندارهای تعیین شده بوسیله سازمان بین المللی کار و تأمین اجتماعی تنظیم گردیده و بالاترین حد استاندارها را در برمی گیرد گفت: تعهدات سازمان شامل حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه وسایل پزشکی، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری بیمه شدگان و مستمری بگیران است.

علی میرقانعی اشاره کرد:تعداد افراد بیمه شده اصلی در شهرستان اردکان 25 هزار و 676 نفر است که با احتساب افراد تحت تکفل آنها تعداد 76 هزار و 244 نفر یعنی بیش از 73 درصد از جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

وی گفت: از این تعداد افراد بیمه شده اصلی 20 هزار و 159 نفر در کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی اشتغال دارند و 1490 نفر از آنها نیز بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری هستند.

میرقانعی با بیان اینکه تا پایان سال 95 تعداد 258 نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند افزود: هزینه پرداختی بابت بیمه بیکاری به این افراد در سال گذشته بالغ بر 39 میلیارد ریال می باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال 95 گفت: انجام 4662 فقره بازرسی از کارگاه ها، 115 فقره بازرسی کشفی، برقراری مستمری برای 465 نفر از بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان، صدور حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب برای 201 نفر و افزایش تعداد بیمه شدگان شاغل در بخش ساختمانی از اهم اقدامات این سازمان بوده است.

رئیس سازمان تأمین اجتماعی اردکان گفت: هزینه تعهدات کوتاه مدت بیمه شدگان در سال 95 بالغ بر 27 میلیارد ریال شامل غرامت دستمزد، غرامت ایام بارداری، غرامت ایام بیماری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه پزشکی و غیره بوده است که به 4 هزار و 974 نفر پرداخت شده است.

وی افزود: در بخش تعهدات بلند مدت که شامل بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان(فوت) می باشد در سال گذشته مبلغ 417 میلیارد ریال به 3 هزار و 221 نفر پرداخت شده است
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران