شرکت بیش از 120 نفر در آزمون جامع دکتری واحد یزدیزد فردا:مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی یزد گفت:« طی پنج روز و در چهار نوبت امتحان آزمون جامع دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.»


 دکتر مسعود رضا شیشه بر از برگزاری آزمون جامع دکتری در واحد یزد در قالب پنج دانشکده و در میانگین چهار نوبت برای هر دانشکده خبر داد و اظهار کرد: «همه دانشجویان دکتری رشته های دانشکده نساجی و فنی و مهندسی، دانشکده علوم پایه، علوم انسانی ، مدیریت و حسابداری و کشاورزی و محیط زیست که حد نصاب زبان در آزمون Ept و سایر آزمونهای وزارت علوم را به دست آورده باشند و حداقل 15 و حداکثر 21 واحد را پشت سرگذرانده مجاز به شرکت در این آزمون هستند.»

شیشه بر با اعلام اینکه در این دوره از برگزاری آزمون جامع تعداد 125 نفر شرکت خواهند کرد، حد نصاب نمره قبولی شفاهی و تئوری را حداقل 15 اعلام و ادامه داد: «حوزه معاونت آموزش با توجه به بخشنامه های موجود برای رشته های مختلف در خلال یک روز و در نویت های 8، 11، 14، 17 برگزاری آزمون در درس های همان رشته را فراهم کرده است.»
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران