استقبال مدیران و مردم طبس از کاروان پیاده بافق یزد به مشهد الرضامعاون استاندار و فرماندار ویژه طبس به همراه برقی معاون سیاسی-اجتماعی و بخشدار مرکزی از کاروان پیاده بافق یزد سفر ۲۵کاروان به مشهد الرضا استقبال کردند

به گزارش خبرنگار یزدفردادر طبس : معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس به همراه برقی معاون سیاسی-اجتماعی و بخشدار مرکزی از کاروان پیاده بافق یزد سفر ۲۵کاروان به مشهد الرضا استقبال کردند

 طباطبائی رئیس کاروان پیاده بافق  ضمن خیر مقدم به طلائی مقدم فرماندار محبوب ونجیب شهرستان طبس و استقبال از زائران خورشید هشتم بیان کرد: مردم شهرستان بافق نبودشان را حسرت می خورند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران