کسب رتبه اول مشارکت بافقی ها در جشنواره ملی کتابخوانی رضوییزد فردا :رئیس اداره کتابخانه های عمومی بافق گفت:شهرستان بافق درهفتمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی با توجه به جمعیت و تعداد کتاب توانست رتبه اول مشارکتی را در این جشنواره درسطح استان کسب کند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بافق گفت:شهرستان بافق درهفتمین جشنواره ملی  کتابخوانی رضوی با توجه به جمعیت و تعداد کتاب توانست رتبه اول مشارکتی را در این جشنواره درسطح استان کسب کند.

الهام آقایی با بیان اینکه این مسابقه به صورت مکتوب و آنلاین برگزار شده است گفت:در شهرستان بافق یک هزارو 730نفر به صورت مکتوب و 650نفر به صورت آنلاین در دومین سالی که نهاد کتابخانه عمومی کل کشوراین مسابقه را برعهده گرفته است شرکت کردند.

وی گفت:در هفتمین جشنواره ملی کتابخوانی رضوی کارکنان 40 نهاد و دستگاه اجرایی استان یزد شرکت کرده‌اندکه  شهرستان بافق، با 18 ارگان و شهرستان‌های یزد و اشکذر با 8 و 6 ارگان، بیشترین مشارکت دستگاه‌های اجرایی را در سطح استان یزد داشته‌اند
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران