برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در اردکانیزد فردا: هدف از برگزاری این کارگاه ،کمک به افراد در جهت شناخت هر چه بهتر خود،، کنترل هیجانات و استرس ها و حل کردن هر چه بهتر مسایل و مشکلات اعلام شد .

رئیس اداره بهزیستی اردکان در این کارگاه آموزشی  گفت :  هدف از آموزش این مهارتها، کمک به افراد در جهت شناخت هر چه بهتر خود، کنترل هیجانات و استرس ها و حل کردن هر چه بهتر مسایل و مشکلات دانست و بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی لازم هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسایل روزمره زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است و بسیاری از این مشکلات و اختلالات ریشه های روانی اجتماعی دارند.

دکتر عضد زاده  افزود  : انسان ها برای مقابله سازگارانه با موقعیت های تنش زا و کشمکش های زندگی ، نیاز به آموختن برخی از مهارتها را دارند، یکی از موثرترین برنامه هایی که به افراد کمک می کند تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشند، برنامه ی آموزش مهارتهای زندگی است.

اردکانی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  نیز در این کارگاه گفت   : مهارت های زندگی مهارت هایی هستند که برای افزایش توانایی های روانی و اجتماعی به افراد آموزش داده می شود و فرد را قادر می سازد تا به طور مستمر با مسائل و مشکلات زندگی خود رو به رو شود.

4 مرکز روزانه جسمی حرکتی، کودک کم شنوا و ناشنوا، حرف آموزی معلولان ذهنی و معلولان ذهنی زیر 15 سال و 2 مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان ذهنی زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان اردکان مشغول کار می باشند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران