رونمایی از لوح رسمی ثبت جهانی یزد باحضور رئیس جمهوریزد فردا :در پی ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در یونسکو، لوح رسمی ثبت جهانی یزد طی ۲-۳ ماه آینده به ایران تحویل خواهد شد و درنظر است در مراسمی باحضور رئیس جمهور رونمایی شود

یزد فردا :در پی ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در یونسکو، لوح رسمی ثبت جهانی یزد طی ۲-۳ ماه آینده به ایران تحویل خواهد شد و درنظر است در مراسمی باحضور رئیس جمهور رونمایی شود
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران