اداره کل راه وشهرسازی استان یزد میزبان سید علایی معاون وزیر راه وشهرسازی بودمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه وشهرسازی در سفر یک روزه به اتفاق هیات همراه از اداره کل راه وشهرسازی بازدید، و مشکلات این اداره کل را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان یزد، سید علایی معاون وزیر راه وشهرسازی که به اتفاق  عسکری رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی و همچنین حیدری معاون ذیحساب وزارت راه وشهرسازی به یزد آمده بود، ضمن بازدید از ساختمانهای این اداره کل ، با حضور در محل کار کارکنان ضمن  بررسی کیفیت فضاهای اداری  به دردل کارکنان نیز گوش فرا داد .
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه وشهرسازی در ادامه این سفر با حضور در استانداری با استاندار یزد دیدار و گفتگو کرد.ودر ادامه برنامه های این سفر، نشست صمیمی با مدیران و روسای ادارات ستادی و شهرستانی داشت .
 در ابتدای این جلسه دوستانه، سید علایی ضمن عرض تبریک به خاطر  ثبت جهانی شهر یزد، اظهار امیدواری کرد که بخاطر این اقدام مهم  درآیند انشالله شاهد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال دراین استان باشیم .
وی با طرح موضوعات مختلف در حوزه نیروی انسانی به ساختار جدید سازمانی ادارات کل راه وشهرسازی ها اشاره کرد  و افزود این ساختار جدید موجب تقویت تشکیلات سازمانی خواهد شد و با جذب نیروی متخصص ، توانمند و مرتبط  ،شاهد پیشرفت  و ارتقاء ادارات استانی  خواهیم بود.
توجه به رفاه کارکنان و پیگیری ترمیم میزان دریافتی های آنان، وضعیت نیروهای قراردادی و تیدیل وضع آنها و همچنین تغییر وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی آزمایشی ، از جمله موارد دیگری بود که در این نشست صمیمی مورد تاکید قرارگرفت
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران