وب سایت پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو در تفت معرفی شدیزد فردا : شهردارتفت ازامکان پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو و موتورسیکلت شهروندان تفتی خبرداد.

شهردارتفت از امکان پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو و موتورسیکلت شهروندان تفتی خبر داد وگفت شهروندان ازاین به بعدمیتوانند ازطریق سایت شهرداری تفت به نشانی www.taft.ir برای پرداخت غیرحضوری خودرووموتورسیکلت خوداقدام کنند.
محسن فلاح افزود: شهروندان که سابقه پرداخت عوارض خودرو در شهرداری تفت دارند می توانند با مراجعه به سایت شهرداری و کلیک بر روی لینک درج شده عوارض خود را پرداخت نمایند.
 وی گفت: شهروندانی که سابقه پرداخت ندارند می توانند برای اولین بار با مراجعه به دفاتر پیشخوان عوارض خود را پرداخت نمایند و برای دفعات بعدی به صورت اینترنتی قابل پرداخت خواهد بود.


وبسایت شهرداری تفت :پرداخت غیرحضوری عوارض خودرو و موتورسیکلت شهروندان تفت
http://www.taft.ir
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران