کشف 43 کیلو حشیش و تریاک در محور ورودی بافقیزد فردا :ماموران مبارزه با مواد مخدر بافق در عملیات ایست وبازرسی از یک دستگاه پژو 405 مقدار 43کیلوگرم موادمخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی بافق گفت : ماموران مبارزه با مواد مخدر بافق در عملیات ایست وبازرسی از یک دستگاه پژو 405 مقدار 43کیلوگرم موادمخدر  کشف کردند.
سرهنگ کمالی گفت: ماموران  دربازرسی از این خودرو 43 کیلوگرم حشیش و5 کیلوو300 گرم تریاک کشف کردند.
کمالی خاطرنشان کرد: دراین زمینه دومتهم دستگیر وتحویل مقام قضایی شهرستان  شدند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران