جشن مردمی ساکنان بافت تاریخی به مناسبت ثبت جهانی شهر یزدیزدفردا :به مناسبت ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در فهرست جهانی یونسکو ساکنین بافت تاریخی شهر یزد اقدام به توزیع شربت و شیرینی در بافت تاریخی این شهر کردند.

18 تیرماه 1396 برای مردم یزد به ویژه ساکنین بافت تاریخی این شهر اهمیت خاصی دارد چرا که امروز شهر تاریخی یزد به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در چهل و یکمین اجلاس کمیته میرات جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.

بعد از انتشار خبر ثبت جهانی شهر تاریخی یزد در فهرست آثار جهانی یونسکو، مردم این شهر تاریخی با توزیع شربت و شیرینی خوشحالی خود را ابراز کردند.

همچنین امشب جشن های خود جوشی نیز توسط ساکنین بافت تاریخی یزد در محلات مختلف برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است: ثبت جهانی شهر تاریخی یزد بر روند گردشگری و افزایش توریسم و به طبع آن بر درآمد ساکنین این بافت تاثیر خواهد گذاشت.


یزدفردا جشن خودجوش و مردمی ی ساکنان بافت تاریخی به مناسبت ثبت جهانی شهر یزد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران