روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

کارت هوشمند رانندگان بدون بارنامه در بافق تعلیق شدیزد فردا : گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، کارت هوشمند رانندگان این حوزه، بدلیل حمل بار بدون بارنامه در محورهای مواصلاتی شهرستان بافق، بنا برحکم صادره کمیسیون ماده 11 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده تی استان یزد، توقیف شد

🔹به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، کارت هوشمند رانندگان این حوزه، بدلیل حمل بار بدون بارنامه در محورهای مواصلاتی شهرستان بافق، بنا برحکم صادره کمیسیون ماده 11 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده تی استان یزد، توقیف شد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران