به همت پایگاه حضرت ابوالفضل ناحیه ثارالله یزد:

میزبانی افطاری از روزه داران کوی اکرمیه یزد انجام شدیزد فردا : به همت فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل و بسیجیان اهالی کوی اکرمیه یزد میزبانی افطاری از روزه داران کوی اکرمیه یزد انجام شد.

یزد فردا : به همت فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل و بسیجیان اهالی کوی اکرمیه یزد میزبانی افطاری از روزه داران کوی اکرمیه یزد انجام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از یزد، به همت فرمانده پایگاه بسیج حضرت ابوالفضل (ع) اکرمیه برادر بسیجی امیرمحسن حسن نژاد واعضای شورا و بسیجیان پایگاه سفره ضیافت افطاری برای اهالی محله اکرمیه یزد در حسنیه حضرت ابوالفضل (ع) برچیده شد و در عوض این برنامهکه به همت بسیجیان صورت گرفت به طبخ آش گندم با کمک های نقدی خیرین بسیجی پرداخته شد و به پذیرایی و پخش آن برای عموم مردم وخانواده ها اقدام گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران