عده زیادی از متصرفان موقوفات از احکام وقف بی‌خبرندیزد فردا ـ مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: بسیاری از متصرفان موقوفات از احکام وقف بی اطلاع هستند بنابراین نیاز به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این زمینه وجود دارد.

یزد فردا ـ مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان یزد گفت: بسیاری از متصرفان موقوفات از احکام وقف بی اطلاع هستند بنابراین نیاز به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در این زمینه وجود دارد.
 حجت الاسلام حسین زارع زاده در جمع مدیران مراکز فرهنگی، قرآنی امامزادگان شاخص و بقاع متبرکه استان یزد اظهار داشت: سنت حسنه وقف باید بیش از پیش به مردم معرفی شود و امامزادگان بهترین مکان برای معرفی این سنت حسنه هستند.

وی با اشاره به اینکه به دلیل بی اعتنایی به موقوفات قبل از پیروزی انقلاب، مردم اعتماد خود را به وقف از دست داده اند، افزود: عمل نکردن به نیت واقف بزرگترین ضد تبلیغ برای وقف است.

زارع زاده بیان کرد: برخی موقوفات نیز تصرف شده اند و متصرفان نسبت به آنها احساس تکلیف نمی کنند که البته این امر در اغلب موارد ناشی از بی اطلاعی و نا آگاهی آنها است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد یادآور شد: باید در امامزادگان و بقاع متبرکه استان با استفاده از ظرفیت مبلغان دینی و روحانیون، ضمن فرهنگ سازی و ترویج سنت حسنه وقف، احکام وقف نیز برای مردم بازگو شود.

زارع زاده افزود: روحانیون و مبلغان دینی، احکام وقف را  به عنوان یک حکم شرعی و مفهومی از مفاهیم اقتصاد اسلامی که پشتوانه مالی بسیاری از برنامه های فرهنگی و قرآنی است، در جامعه رواج دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از تشکیل گروه های اندیشه ورز در امامزادگان و بقاع متبرکه برای تولید راهکار های توسعه و ترویج فرهنگ وقف گفت: وقف مشارکتی یا وقف مصحف شریف از جمله طرح هایی است که امکان وقف را برای همه افراد در هر سطح و توان مالی میسر کرده است.

زارع زاده بر لزوم تلاش جدی برای تبدیل شدن امامزادگان استان یزد به قطب های فرهنگی تاکید کرد و افزود: این مهم با مشارکت مردم، مبلغان و اجرای برنامه های فرهنگی امکان‌پذیر است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران