روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

کارگروه فنی تقاطع غیر همسطح خلیج فارسنخستین جلسه کارگروه فنی عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس امروز 96/3/29 با حضور مدیرعامل و عوامل فنی و اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد و مهندس خبیری مدیر فنی و عمرانی شهرداری یزد و ناظر پروژه در محل کارگاه برگزار شد.

اعتبار اولیه پروژه سی میلیارد ریال توسط شهرداری یزد اختصاص یافته و تجهیز گارگاه نیز صورت گرفته است.

تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس در محل اتصال بلوار مدرس و شهید قهاری سعید توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد اجرا می شود.

🚩کانال رسمی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد
telegram.me/omran_nosaziکاربران آنلاین

نظرهای کاربران