پرسه‌ی همگانی اورمزد و تیرماه در یزد برگزار می‌شودیزد فردا : زرتشتیان یزد به یاد هَماروانان و نیاکان درگذشته‌ی خود در نبرد با تورانیان، پرسه‌ی اورمزد و تیرماه را برگزار می‌کنند.آیین پرسه‌ی همگانی اورمزد و تیرماه از ساعت ۱۹ دوشنبه، ۲۹ خوردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود.

یزد فردا : زرتشتیان یزد به یاد هَماروانان و نیاکان درگذشته‌ی خود در نبرد با تورانیان، پرسه‌ی اورمزد و تیرماه را برگزار می‌کنند.آیین پرسه‌ی همگانی اورمزد و تیرماه از ساعت ۱۹ دوشنبه، ۲۹ خوردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌شود.

گفتنی است زرتشتیان در سال دو آیین پرسه‌ی همگانی برگزار می‌کنند. نخستین پرسه هم‌زمان با آغاز تیرماه زرتشتی (۲۹ خوردادماه) به یاد جان‌سپاران جنگ ایران و توران و دیگری در آغاز اسفندماه زرتشتی (۲۵ بهمن‌ماه) به یاد درگذشتگان نبرد قادسیه برگزار می‌شود. زرتشتیان در این آیین‌ها یاد درگذشتگان یک سال اخیر خود را نیز گرامی می‌دارند
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران