مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد:

شناسائی چاه های غیرمجاز دراولویت قرار داردمحمدمهدی جوادیان زاده در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اشکذر اظهارداشت: شناسائی چاه های غیرمجاز جزء دغدغه های شرکت آب منطقه ای یزد می باشد که باتدبیر وتعامل باسایر دستگاه های متولی اقدام پذیر است و به طور جدی پیگیری و با متخلفین برخورد می شود.

وی ادامه داد: به منظور شناسائی وبرخورد با متجاوزین به سفره های آب زیرزمینی برای نخستین بار دراستان گروه گشت وبازرسی متشکل از کارشناسان دستگاه اجرائی ، قضائی و شرکت آب منطقه ای یزد درشهرستان اشکذر تشکیل که 4 حلقه چاه توسط این گروه شناسائی وبرخورد قانونی شد که حدود نيم میلیون مترمکعب در حجم مصرف آب  سفره آب زیرزمینی صرفه جوئی  گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد تعداد چاه های غیرمجاز مسدود شده درشهرستان اشکذر را 5 حلقه و باحجم صرفه جوئی 0.98 میلیون مترمکعب و تعداد چاه های پرشده را 10 حلقه چاه باحجم صرفه جوئی شده 1.08 میلیون مترمکعب  اعلام نمود.

محمدمهدی جوادیان زاده درمورد اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی درشهرستان اشکذر اظهارداشت: این طرح درکل استان یزد اجرا و میزان قابل توجهی درمصرف  منابع  آب سفره زیرزمینی صرفه جوئی شده است اما درشهرستان اشکذر به دلیل ترکیب کشت زمان اجرای این طرح کمتر ومیزان حجم آب صرفه جوئی شده از 1.3 میلیون مترمکعب بوده وباید برای اجرای این طرح درشهرستان اشکذر برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد تاکشاورزان متضرر نگردند.

این مقام اجرائی تخلفات صورت گرفته  در منابع آب زیرزمینی را ناشی از بی اطلاعی افراد دانست وافزود: آثار مخرب حفر چاه غیر مجاز و اضافه برداشت بیش از پروانه بهره برداری ، به مردم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی  شده   و درگام بعدی اقدامات پیش گیرانه و بازدارنده انجام  می گیرد.

وی از تجهیز نمودن تمامی چاه های صنعتی استان به کنتور هوشمند تاپایان سال جاری خبرداد و گفت: درراستای اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی آب های زیرزمینی با مساعدت شرکت آب منطقه ای یزد تمامی چاه های صنعتی استان به کنتورهوشمند مجهز می شود.

 درادامه فرماندار اشکذر گزارشی از وضعیت اقلیمی ، کشاورزی وصنعت این شهرستان  ارائه  وتصریح کرد: شهرستان اشکذر کشاورزی و صنعت رادرکنار هم دارد وباتوجه به محدودیت منابع آب ، کشاورزی دانش بنیان دراین شهرستان توسعه پیداکرده است.

محمدعلی شاه حسینی  ادامه داد:  درراستای کاهش مصرف آب کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده گردیده  که  موجب   افزایش محصولات گلخانه ای هم شده است.

وی اظهارداشت: درشهرستان اشکذر  با افرادی که از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت کنند ویا اقدام به حفر چاه غیرمجاز نمایند طبق قانون برخورد قاطعانه می شود.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اشکذر تأکید کرد: با مراکزی که محیط زیست و سفره های آب زیرزمینی را آلوده و سلامت جامعه را به خطر می اندازند برخورد جدی می شود و دستگاه های قضائی و انتظامی هم دربرخورد با چنین افرادی  به خصوص در حوزه سلامت مردم به  طور جدی  پیگیری و برخورد می نمایند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد هم طی سخنانی از اخذ خسارت از چاه های غیرمجاز و چاه های مجاز دارای اضافه برداشت خبرداد و گفت: بنابر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب میزان خسارت وارده به سفره های منابع آب زیرزمینی از متخلفین باید اخذ گردد .

سیدمحمدطباطبائی افزود: درهمین راستا وزارت نیرو مستند به ماده قانونی مذکور در سال گذشته با تدوین و ابلاغ دستورالعملی خاص به شرکت های آب منطقه ای ، اخذ خسارت رادرخصوص چاه های غیرمجاز و چاه های مجاز دارای اضافه برداشت الزامی نموده واز نظر حقوقی نیز توسط وزارت نیرو جرایمی براساس میزان حجم غیرمجاز استحصال شده با صدور اخطاریه به نماینده چاه ابلاغ می شود ودرصورت عدم تمکین با مراجعه به دادگاه صالحه نسبت به دریافت خسارت وارده به سفره های آب زیرزمینی اقدام می نماید.

شایان ذکر است   اولین  نشست شورای حفاظت ازمنابع آب زیرزمینی شهرستان اشکذر در سال جاری  باحضور  فرماندار شهرستان  اشکذر ، مدیرعامل   شرکت آب منطقه ای یزد  و سایر اعضاء در فرمانداری این شهرستان برگزارشد.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران