واحدهاي اقامتي استان يزد استانداردسازي مي‌شونديزد سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد از انجام نخستين مرحله استانداردسازي واحدهاي گردشگري اين استان خبر داد.

يزد  سرپرست معاونت گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي استان يزد از انجام نخستين مرحله استانداردسازي واحدهاي گردشگري اين استان خبر داد.
محمدرضا نصيري در اين باره گفت: همان‌طور كه مي‌دانيم جهانگردي گسترده‌ترين صنعت خدماتي است و به‌طور مسلم در آينده با سرعتي بيش از گذشته و امروز گسترش خواهد يافت. وي ادامه داد: ترديدي نيست كه همه كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ در پي بهره‌گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره، به‌ويژه دريافت بيشترين سهم از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشي از بهينه‌سازي اين صنعت خدماتي در كشورهاي متبوع خود هستند.  نصيري اظهار كرد: البته اين باور نيز وجود دارد كه موفقيت‌هاي جهانگردي را نمي‌توان تنها به اتكاي اعداد و ارقام سنجيد بلكه بايد آن را با توجه به بهبود كيفيت زندگي و حفظ فيزيكي محيط ارزيابي كرد.  او خاطرنشان كرد: بي‌ترديد مسائل مربوط به كيفيت كه آينده جهانگردي در گرو آن است، در كانون و قلب پايداري قرار دارد.  به گفته نصيري، بهبود كيفيت ‌بايد در همه عرصه‌ها و اركان و اجزاي تشكيل‌دهنده جهانگردي ايجاد شود بنابراين ابتدا بايد شرايط و وضعيت موجود بررسي شود تا معيارهاي لازم، جهت تجزيه و تحليل نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصت‌ها فراهم شود.  اين مقام مسوول تصريح كرد: با توجه به تبصره يك ماده 11 آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه‌بندي و نرخ‌گذاري تاسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب 04/06/1394 هيات محترم وزيران، استانداردسازي 10 مهمان‌پذير در شهر يزد از سوي موسسه خدمات آموزش جهانگردي هفت اقليم انجام شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران