فاتحه اصلاحات در یزد زمانی خوانده شد، که سفید، بعد از دوم خرداد اصلاح طلب شد!



غلامعلی سفید، سید ابوالفضل موسوی بیوکی، سید خلیل فروزان نیا، سه تفنگدار اصلاح طلبان در یزد!

محمد رضا شوق الشعراء

فروزان نیا هم به همان اندازه اصلاح طلب است، که سفید و موسوی هستند
در ماههای منتهی به دوم خرداد هفتاد و شش و آنزمان که سفید استاندار و اولیاء، معاون استاندار و  خورشید نام شهردار و کاظمینی مدیر کل ارشاد یزد و مرحوم  هاشمی رفسنجانی  رئیس جمهور ایران بود، و محمد رضا تابش هم با۱۳۱۳ رای از اردکان به مجلس  راه نیافته بود، وقتی به امید تغییر،  مطلب  (سید میلیون ها دل عاشق حسین از تو حمایت می کنند ) را در حمایت از سید محمد خاتمی می نوشتیم، فکر می کردیم که پس از دوم خرداد و رئیس جمهور شدن خاتمی، باند سفید از صحنه سیاست استان برای همیشه  کنار خواهند رفت و استانداری با تفکرات نو برای استان انتخاب شده، و جلوی رانت و  زمین بازی مدیران ارشد استان و توسعه بی رویه شهر یزد  گرفته خواهد شد، و اما غافل از آن بودیم که بعضی بسرعت باد،  لباس اصلاح طلبی را  روی لباس اصول گرایی پوشیده و خود را کاتولیک تر از پاپ نشان خواهند داد، و اینگونه شد که ناگهان پس از دوم خرداد، سفید، اصلاح طلب و بعد بخاطر شرایط و برای حفظ موقعیت، حتی مشارکتی هم شد و با استفاده از حلقه های ارتباطی، خود  را به خاتمی نزدیک و نزدیکتر  کرد و حال سوال اینست که در همه این سالها و هشت سال دوران احمدی نژاد، سفید برای خاتمی و  اصلاح طلبان چه هزینه ای  داده است و بجز گسترش مجتمع غیر انتفاعی و طبقاتی جوادالائمه که نقش مهمی در تخدیر افکار نوجوانان دارد و راه اندازی آنی ها و ساخت مجتمع آپارتمانی سوال برانگیز آرمان و نقشه برای تفکیک و فروش زمین های کوره های آجر پزی یزد کشیدن،  چه کرده؟ و بجز رشد  و پرورش  رضا اویسی ها  و رضا شهسواری ها و سالیانی ها  ، کدام نیروهای سیاسی و فرهنگی را در مقر سیاسی جوادالائمه پرورش یا اجازه رشد  داده است!؟ طالبی، پاک طینت و دیگر کی!؟
امروز که سفید با تجمیع همه قوای خود و  نیروهای مشغول بکار در مجتمع طبقاتی جوادالائمه،  و با اتکا به  حکم ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در یزد،  و فقط با سی و چند هزار رای به شورای پنجم یزد  راه یافته است، در مراسم تقدیر از فعالان ستاد انتخابات روحانی در یزد، کنار  دکتر فروزان نیا رئیس ستاد احمدی نژاد و صالح جوکار و دخیل عباس زارع زاده می ایستد و از فعالان ستاد تقدیر کرده؛ تریبون را بدست فروزان نیا می سپارد تا اعلام کند که فروزان نیا نیز در فرصت طلبی چیزی از او کم ندارد و بزودی باید دید که صدای تق کلنگ بیمارستان سفید و فروزان از کجا به صدا در می آید!  انتهای اکرمیه یا همان اول جاده تفت؟
براستی سفید مدیر عامل مجتمع طبقاتی و غیرانتفاعی جوادالائمه با رئوف مدیر عامل مجتمع غیر انتفاعی و طبقاتی سیدالشهدا، چه تفاوتی دارد؟
ادامه دارد....












کاربران آنلاین

نظرهای کاربران