مرکز اسناد و كتابخانه ملي يزد به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، نمایشگاهی از اسناد با موضع صرفه جویی را در قالب 25 سند برپا كرد.

برپایی نمایشگاه بهره وری و بهینه سازی مصرف از نگاه اسنادبه گزارش روابط عمومي مرکز اسنادوكتابخانه ملي استان يزد، همزمان با روز بهره وری و بهینه سازی مصرف، نمایشگاهی از اسناد صرفه جویی، در قالب 25 سند در تالار اندیشه خانه لاریها برپا شد.

این نمایشگاه شامل نامه نخست وزیری در خصوص صرفه جویی 15 درصدی در کلیه سازمان های دولتی سال 1335 شمسی، نامه نخست وزیری راجع به صرفه جویی در مصرف برق در ادارات به منظور جلوگیری از خاموشی اضطراری برق در پایتخت در سال 1355 شمسی، تلگراف در مورد کنترل بهره برداری از چاههای قدیمی به منظور صرفه جویی در مصرف آب و حفظ قنوات سال 1361 شمسی؛ صورت جلسه ستاد پیگیری تامین آب استان در مورد انتقال آب به یزد و صرفه جویی در مصرف آب سال1362 شمسی، نامه استاندار وقت به ادارت در مورد تغییر ساعات اداری به منظور صرفه جویی و مصرف برق و افزایش آن در شعبه برق1357 شمسی، نامه وزیر دارایی در مورد صرفه جویی در هزینه های عمومی سال 1344 شمسی، بخشنامه در مورد صرفه جویی در هزینه های دولتی و مصرف برق برای تامین برق معابر و منازل سال1335 شمسی؛ بخشنامه به مهندسین مشاور در خصوص صرفه جویی در مصرف کاغذ به هنگام نقشه کشی سال1352 شمسی، بخشنامه در صرفه جویی در مصرف کاغذ و قند و شکر در ادارات دولتی سال 1352 شمسی، بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به کلیه واحدهای تابعه در مورد صرفه جویی و رعایت مصرف از اموال بیت المال سال 1358 شمسی می باشد که در معرض دید عموم گذاشته شده است.

این نمایشگاه از روز دوشنبه اول خرداد ماه در تالار اندیشه خانه لاریها به مدت چهار روز برپاست و بازدید همه روزه از ساعت 8 تا 19 برای علاقمندان آزاد است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران