نتایج آراء شورای شهر اردکانیزدفردا:نتیجه‌ی نهایی آرای شورای شهر اردکان به صورت غیر رسمی اعلام شضد

۱. محمدعلی مروتی ۱۰۷۵۴
۲. سیدمحمد حسینی‌پور اردکان ۹۳۱۶
۳. محمدجواد شاکر ۸۷۷۷
۴. عباس امیری ۸۲۱۴
۵. سیدمحمد حسینی‌پور اردکانی ۸۱۰۲
۶. حسن رضاپور میرصالح ۷۷۰۸
۷. شهرام گل ۶۶۷۹
۸. اکبر طاقداریان ۶۴۵۷
۹. امرالله امراللهی ۵۸۱۸
۱۰. مسعود نوریان ۵۶۹۵
۱۱. فروغ امین‌الرعایا ۵۴۶۴
۱۲. محسن ملت اردکانی ۵۰۵۵


برچسب‌ها : انتخابات شوراکاربران آنلاین

نظرهای کاربران