حدود ۵۵۰ هزار تعرفه رای در یزد استفاده شد


رئیس ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه مشارکت مردم یزد از ۸۰ درصد گذشت، گفت: حدود ۵۵۰ هزار تعرفه رای در یزد استفاده شد.

ا،محمدعلی طالبی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران مستقر در اتاق خبر ستاد انتخابات استان یزد اظهار داشت: خوشبختانه مشارکت مردم یزد بسیار خوب و چشمگیر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای رای‌گیری حضور مردم بسیار محسوس بود به گونه‌ای که تاکنون که یک ساعت تا پایان زمان تمدید دوم باقی مانده، مشارکت به 80 درصد رسید.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد و رئیس ستاد انخابات استان یزد خاطرنشان کرد: تاکنون نزدیک به 550 هزار تعرفه رای در استان یزد استفاده شده و مردم رای خود را به صندوق انداخته‌اند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا