انتخابات تنها راه نقش آفرینی در اداره کشور استکسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند هم خودشان را از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته محروم کرده اند و تحت تاثیر جریان های دروغین قرار گرفته اند.

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران شرکت در انتخابات را تنها راه مشارکت سیاسی مردم دانست و گفت: تنها راهی که برای شرکت در مسائل سیاسی و ابراز نظر مانده است شرکت در انتخابات است. در واقع اگر بخواهیم نقشی در اداره کشور داشته باشیم تنها راه این است که در انتخابات شرکت کنیم. پایگاه خبری یزد فردا،دبیر کل حزب کارگزاران در گفت و گو با سحر – پایگاه اطلاع رسانی دکتر حسن روحانی-همچنین در ادامه با اشاره به افرادی که در انتخابات شرکت نمی کنند،اضافه کرد: کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند هم خودشان را از فرصتی که در اختیارشان قرار گرفته محروم کرده اند و تحت تاثیر جریان های دروغین قرار گرفته اند. وی افزود:اینکه می گویند رای مردم تاثیری ندارد ساخته کسانی است که خودشان می خواهند به تنهایی سرنوشت مردم را تعیین کنند. بنابراین مردم اگر می خواهند نقشی در اداره کشور داشته باشند حضور فعال داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند.


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران