مردم حماسه بزرگتری از 2خرداد را خلق می کنندمن زمان زیادی است که در صف رای گیری منتظر هستم و فکر می کنم باید زمان زیاد دیگری باید منتظر بمانم . این نشان دهنده آن است که ملت به صحنه آمده اند و قرار است تا حماسه بزرگتری از دوم خرداد خلق شود.

حسین مرعشی ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: من فکر می کنم که در تهران که پیشتر مشارکت ها حدود درصد یا کمتر بود ، این بار بیش از 60 درصد باشد و با این الگو می توان پیش بینی کرد که مشارکت کلی بالای 70 درصد باشد. به گزارش پایگاه خبری یزد فردا،مرعشی در گفت و گو با سحر-پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر روحانی-ضمن تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای، تصریح کرد: من از صبح برای رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران در شهر آمده ام. برای خود من جالب بود که مردم تا این میزان از انتخابات استقبال کرده اند و این یک اتفاق امیدوار کننده است . عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد: من زمان زیادی است که در صف رای گیری منتظر هستم و فکر می کنم باید زمان زیاد دیگری باید منتظر بمانم . این نشان دهنده آن است که ملت به صحنه آمده اند و قرار است تا حماسه بزرگتری از دوم خرداد خلق شود. او در پیش بینی میزان مشارکت مردمی در انتخابات نیز ، اظهار کرد: من فکر می کنم که در تهران که پیشتر مشارکت ها حدود درصد یا کمتر بود ، این بار بیش از 60 درصد باشد و با این الگو می توان پیش بینی کرد که مشارکت کلی بالای 70 درصد باشد.


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران