در آستانه فرارسیدن زمان انتخابات بیانیه ای از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد انتشار یافت که در آن بر حضور پرشور و آگاهانه مردم عزیز و انقلابی تاکید شده است. متن بیانیه چنین است.

به نام خدا

با نزديك شدن به روز 29 ارديبهشت ، مردم قهرمان و قدرشناس استان يزد همگام با ساير هموطنانمان آماده مي شوند تا در انتخاباتي مهم و سرنوشت ساز شركت نموده ، علاوه بر انتخاب رئيس قوه مجريه كشور ، در گزينش افراد اصلح براي عضويت در شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها مشاركت نمايند .

با عبور از چهار دوره پرفراز و نشيب فعاليت شوراهاي اسلامي ، اينك مردم ما بيش از هر زمان به اهميت كار اين شوراها، وظائف و نقش آنان در پيشبرد امور شهرها پي برده و    به يقين افرادي متخصص ، كارآمد ، دلسوز ومتعهد را براي اين جايگاه انتخاب خواهند كرد.

نامزدهاي منتخب شما براي شوراي اسلامي شهرها در صورتی که از توانمندي هاي لازم بويژه در عرصه هايي چون حوزه عمران شهری-حفظ محيط زيست-توسعه و آباداني و حقوق شهروندي برخوردار بوده و انسان هايي برنامه ريز، برنامه محور، مشاركت جو، مبتكر ، خلاق و توانا در امور شهري باشند، آینده ای درخشان را رقم خواهند زد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد به عنوان يك نهاد فني تخصصي پيشگام در امور زيربنايي و برنامه ريزي شهري و شهرسازي با ابراز مسّرت از اينكه در انتخابات دورة جديد شوراي اسلامي شهرها افرادي تحوّل آفرين و توانمند نيز گام در اين رقابت مبارك گذاشته اند ، ضمن دعوت آحاد جامعه به حضور فعال وپرشور در انتخابات ، اميدوار است همگان با هوشياري و دقت و بررسي و تحليل نيازمنديهاي شهرها و شناسايي افراد صاحب صلاحيت به كساني رأي دهند كه در اين مسير بهترين برنامه ها را طراحي نموده، با مردم همدل و همراه خواهند بود .

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگذاری فردا