رودر رو با سید حسن حسینی نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزداین برنامه رودررو اختصاص به گفتگو ی رودررو با سید حسن حسینی طراح طرح حسینه ایران ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

رودر رو با سید حسن حسینی  نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزد

"رودر رو" با سید حسن حسینی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر یزد

 یزدفردا "در راستای اصلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فهیم شهر یزد با نظرات و اولویت های کاری هر نامزد انتخاباتی بیشتر آشنا شوند.

سئوالات مطرح شده در ابتدا به بیوگرافی و رزومه کاری افراد سپس به اولویت های خود پس از ورود به شورا و همچنین آشنایی نامزدها با فعالیت های شهرداری  و ویژگی شهردار منتخب از نظر آنها و همچنین چه کسانی می توانند در شورا موثر باشند اختصاص داشت .

در اولین تجربه یزدفردا پس از گفتگو با شهردار یزد سعی شد بیشتر به سمتی خرکت کنیم تا هرماه بتوانیم گفتگوهای بیشتری را تقدیم مخاطبان نماییم .

این برنامه رودررو اختصاص به گفتگو ی رودررو با سید حسن حسینی طراح طرح حسینه ایران  ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

 بردای دیدن و دانلود می توانید از اینجا استفاده کنید
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران