برگزاری دوره آموزشی آشنائی با مفاهیم مالی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزددوره آموزشی " آشنائی با مفاهیم مالی " ویژه مسئولین خدمات مالی مراکز آموزشی سطح استان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدبرگزار گردید .

دوره آموزشی " آشنائی با مفاهیم مالی " ویژه مسئولین خدمات مالی مراکز آموزشی سطح استان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدبرگزار گردید .

    به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد: در راستای  ارتقای سطح  دانش و توانمند سازی و ضرورت آموزش کارکنان، دوره آموزشی " آشنائی با مفاهیم مالی "با حضور جمعی از کارپردازان و امنای اموال مراکز اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان یزد برگزار گردید.

گفتنی است در این دوره آموزشی که با هدف آشنایی کارپردازان و امنای اموال با قوانین و مقررات جدید مالی برگزار گردید،برنامه های مالی سال 1396 و نحوه اجرای صحیح آنها برای حاضرین در دوره تشریح و تبیین گردید.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران