رودر رو با وحید رضا خباززاده نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزداین برنامه رودررو اختصاص به گفتگو ی رودررو با وحید رضا خباززاده عضو فعلی شورا ی شهر یزد ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد ./وحید رضا خباززاده کیست؟/چه شد در سن 25 سالگی که نامزد شورای شهر یزد شدید ؟/تجربیات خود طی ده سال نمایندگی شورای شهر؟مهمترین کمیسیون شورا؟عملکرد شورایی که شما ده سال عضوش بودید؟چرا بعضی از پروژه ها ی که شما و دوستانتان در شورا مصوب و نظارت بر اجرای آن داشتید مشکل دارد؟عملکرد شورای چهارم و مهندس عظیمی زاده شهردار منتخب شورای چهارم را چگونه ارزیابی می کنید؟ویژگی شهردار متنخب شورای شهر یزد چه باید باشد؟مقایسه شهردار ان منتخب شوراهای گذشته؟مطالبات مردم شهریزد از شورا و شهرداری؟حمل نقل عمومی؟سازمان فاوا و شورا؟اگر به شورای پنجم راه یافتید اولویت شما که طی چهارسال حضور بتوانید پی گیری و به نتیجه برسانید؟

رودر رو با وحید رضا خباززاده عضو فعلی شورا و نامزد پنجمین دوره شورای شهر یزد

یزدفردا "در راستای اصلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فه