برگزاری جلسه تبیین برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه موسسات کارآموزی آزاد در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزددر نشستی با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه موسسات کارآموزی آزاد تبیین و تشریح شد.

در نشستی با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه موسسات کارآموزی  آزاد تبیین و تشریح شد.

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان یزد :در این نشست که با حضور "علی آقا افضلی" مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ، "حسن دهقان"مسئول حراست "حمید رضا فراشاهی" مسئول موسسات کارآموزی آزاد اداره کل و اعضای هئیت مدیره کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در دفتر مدیرکل برگزار گردید، برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه موسسات کارآموزی  آزاد تبیین و تشریح شد.

    بنا براین گزارش تبین برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و استان درخصوص آموزشگاههای آزاد، اعلام تعهدات بخش خصوصی و درخواست جهت برنامه ریزی مناسب جهت اجرای مستندات ابلاغی به استان،پیگیری اجرای تفاهم نامه منعقده در حوزه آموزشگاههای آزاد بر اساس اولویت اجرای آموزش در اکثر تفاهمنامه های استانی که اجرا توسط آموزشگاههای آزاد می باشد؛ از جمله اهداف نشست مزبور بودند .                  

     گفتنی است: در این نشست همکاری دو جانبه کانون با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  استان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران