رودررو با عباس ملازینلی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزداین برنامه "رودررو" اختصاص به گفتگو ی رودررو با عباس ملازینلی نامزد مشاور سابق استاندار و رییس روابط عمومی استانداری یزد ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

یزدفردا:رودررو با  عباس ملازینلی نامزد پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد

یزدفردا "در راستای اطلاع رسانی به مخاطبین فردایی یزدفردا اقدام به برگزاری گفتگوی رودرو با نامزدین شورای اسلامی شهر یزد نمود تا مردم فهیم شهر یزد با نظرات و اولویت های کاری هر نامزد انتخاباتی بیشتر آشنا شوند.

سئوالات مطرح شده در ابتدا به بیوگرافی و رزومه کاری افراد سپس به اولویت های خود پس از ورود به شورا و همچنین آشنایی نامزدها با فعالیت های شهرداری  و ویژگی شهردار منتخب از نظر آنها و همچنین چه کسانی می توانند در شورا موثر باشند اختصاص داشت .

در اولین تجربه یزدفردا پس از گفتگو با شهردار یزد سعی شد بیشتر به سمتی خرکت کنیم تا هرماه بتوانیم گفتگوهای بیشتری را تقدیم مخاطبان نماییم .

این برنامه "رودررو" اختصاص به گفتگو ی رودررو با  عباس ملازینلی نامزد  مشاور سابق استاندار و رییس روابط عمومی استانداری یزد  ونامزد پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزددارد .

در صورت مشکل به این لینگ مراجعه کنیدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران