برگزاری نخستين جلسه هماهنگي كميته علمي همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال در سال جاري با حضور رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمعاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در نخستين جلسه كميته علمي همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال در سال جاري حضور يافت.

معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در نخستين جلسه كميته علمي همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال در سال جاري حضور يافت.

     به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد:اولين جلسه كميته علمي همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال با حضور رئيس سازمان، قائم مقام،معاونين ، مشاورين و اعضاي كميته علمي همايش در محل دفتر رياست برگزار شد.

     بنا براين گزارش،محمد امين سازگارنژاد، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،پس از استماع گزارش خلاصه اقدامات انجام گرفته ، سخنان و نقطه نظرات دست اندركاران برگزاري همايش،بيان داشت: اميداواريم  در  همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال سال جاري شاهد فعالتي خلاقانه و نوآوري براي دستيابي به پايداري شغلي و رفع مشكل بيكاري در كشورمان باشيم.

وي با اشاره به نياز كشورمان به مهارت آموزي و مهارت جويي از مسئولان برگزاري همايش مذكور خواست تا با با وجود محدوديت ها با رائه راهكار و ايده هاي جديد، فرهنگ ملي مهارت ،مهارت دوستي و مهارت پذيري را بسط و گسترش دهند.

     سازگارنژاد،در ادامه افزود: در حال حاضر بحران كشور ما اقتصاد و اشتغال است كه هنوز راهكاري عملي براي آن ارائه نشده است.

     معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي،ابراز اميدواري كرد:با استفاده از مقالات علمي ارائه شده و استفاده از تجارب سازمانهاي علمي و پژوهشي شركت كننده در همايش، بتوانيم  اقدامات مؤثري در اشاعه فرهنگ مهارت آموزي و اشتغال در كشور انجام دهيم.

     وي در خاتمه از شركت كنندگان خواست نيازهاي جامعه در مقوله اشتغال و ارتباط آن با مهارت آموزي را در زمره اهداف مهم همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال قرار دهند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران