پیام تسلیت مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به مناسبت درگذشت فرزند همکار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافقمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در پیامی درگذشت فرزندهمکار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق را تسلیت گفت .

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد در پیامی درگذشت فرزندهمکار مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق را تسلیت گفت  .

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، در پیام تسلیت "علی آقا افضلی"به مناسبت درگذشت فرزند حمید رضا خواجه مبارکه همکار