به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی وهفته معلم مراسم تجلیل از معلمین و فرهنگیانبه گزارش خبرنگاریزد فردادر طبس

به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی وهفته معلم مراسم تجلیل از معلمین و فرهنگیان با حضورامام جمعه موقت  معاون استانداروفرماندارویژه، برقی معاون سیاسی، جلالی مدیرآموزش پرورش ودیگر مسئولین در ناحیه مقاومت بسیج طبس برگزارشدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران