روزی زیباتر درآموزش وپرورش طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

روزی زیباتر درآموزش وپرورش طبس.

طلائی مقدم  باحضور درمعاونت اداره کل ومدیریت آموزش و پرورش با اهدای گل به مدیر و کارکنان ستادی روز معلم را تبریک گفت

و همچنین در ادامه با حضور در مدارس طبس با تقدیم گل به معلمان روزمعلم راتبریک گفتند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران