فرماندار و پرسنل فرمانداری ویژه طبس مورد غربالگری کامل قرار گرفتندبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس:در ششمین روز هفته سلامت کارکنان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس در پایگاه سیار خطرسنجی سکته های قلبی ،مغزی و سرطان مستقر در فرمانداری که با هماهنگی واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت و امور اجتماعی فرمانداری تشکیل شده بود ضمن کنترل قد و وزن فشار خون ، قند خون و تعیین نمایه توده بدنی با عوامل خطر این بیماریها و نحوه مراقبت مداوم از سلامت خود آشنا شدند
در این برنامه که با توزیع کتاب خطرسنجی سکته های قلبی مغزی و سرطان همراه بود تعداد ۳۳نفر ازپرسنل فرمانداری ویژه طبس توسط کارشناسان مرکز خدمات جامع سلامت مورد غربالگری قرار گرفته و به افراد در معرض خطر توضیحات لازم برای اقدامات و پیگیریهای مورد نیاز داده شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران