دومین واکنش بقایى پس از رد صلاحیتبقایى در دومین پست خود در کانال شخصی‌اش پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهورى، تنها تصویر فوق را منتشر کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران