برگزاری دوره دکترای کسب و کار با حضور دکتر عبدالملکی قائم مقام شبکه سوم سیمادوره روش پژوهش از سری دروس دوره مدیریت کسب و کار ویژه مدیران گروه تعاونی پیشگامان با تدریس دکتر جعفر عبدالملکی،دکترای جامعه شناسی فرهنگی،مدرس دانشگاه و قائم مقام شبکه سوم سیما در مرکز آموزش گروه تعاونی پیشگامان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان،از سلسله جلسات دروس دوره مدیریت کسب و کار مدیران گروه تعاونی پیشگامان امروز دوره روش پژوهش توسط دکتر جعفر عبدالملکی تدریس گردید.مدیران در این دوره با روشهای گوناگون پژوهش و الزامات آن و مباحث کاربردی در این حوزه آشنا شدند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران