ديدار طلائی مقدم، معاون استاندار وفرماندار ويژه طبس با دكترميرزايي معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعيبه گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس: ديدار طلائی مقدم، معاون استاندار وفرماندار ويژه طبس با دكترميرزايي معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي

در این دیدار، مسائل و مشكلات كارگري، ساخت ورزشگاه كارگران و نیز احداث ساختمان جدید اداره کار وتعاون طبس از جانب مهندس طلائی مطرح و قرارشد گروهي ازكارشناسان مربوطه اعزام ونحوه تعامل وهمكاري درزمينه ساخت دوپروژه فوق الذکر بررسي واقدام شود.

در این دیدار که در اقامتگاه بومگردی کریت صورت گرفته بود دکتر میرزایی از اقامتگاه بازدید کرد و از اقدامات صورت گرفته در شهرستان برای جذب توریست و اشتغال در روستا و مهاجرت معکوس سخن گفت.

در ادامه، طلائی مقدم از اقدامات صورت گرفته برای جذب توریست و پتانسیلهای بالای شهرستان به منظور افزایش گردشگران توضیحاتی را ارائه نمود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران